ขนาดท่อPVC หรือ ขนาดท่อพีวีซี

เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องใช้ประกอบในการเลือกใช้ท่อพีวีซีนอกจากที่ต้องพิจารณาการเลือกตามคุณสมบัติ ที่แบ่งสีตามความเหมาะสมของประเภทการใช้งานที่แตกต่าง ดังที่ได้ทราบข้อมูลพื้นฐานโดยทั่วไปคือ สีฟ้า สีเหลือง สีขาว และสีเทาแล้ว ยังมีการผลิตขนาดที่แตกต่างกันมากมาย เพื่อให้เลือกใช้ขนาดท่อพีวีซีตามความเหมาะสมกับงาน อย่างเช่น
- สีฟ้าซึ่งใช้กับงานประปา งานเดินท่อ งานอุโมงค์ส่งน้ำ ซึ่งสีฟ้า มีคุณสมบัติไม่ทนต่อความร้อน โดยสีฟ้าจะมีขนาดตั้งแต่ขนาดที่เล็กสุดประมาณ ครึ่งนิ้วจนไปถึงขนาดใหญ่ที่ใช้ในเป็นอุโมงค์ส่งน้ำ จึงอาจกล่าวได้ว่า ขนาดของท่อประเภทสีฟ้าขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ตามขนาดปริมาณของน้ำว่านำไปใช้กับปริมาณน้ำที่มากน้อยเพียงใด อย่างเช่น ตามภาคครัวเรือน หรือบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไปก็จะใช้ท่อPVCขนาด ตั้งแต่เล็กสุดคือประมาณ ครึ่งนิ้ว และ ท่อPVCขนาด ใหญ่ไม่เกิน 6 หุน เพราะการเลือกใช้ ท่อที่มีขนาดใหญ่เกินความจำเป็นมากไปในภาคครัวเรือน ก็จะเสียค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำในอัตราที่แพงขึ้น จึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

- สีเหลืองผลิตขึ้นเพื่อให้มีคุณสมบัติให้ทนต่อความร้อน ซึ่งเหมาะสำหรับใช้งานเดินท่อภายนอกอาคารและใช้ในงานท่อร้อยสายไฟ ใช้เดินสายไฟในโรงงาน รวมทั้งในจุด หรือบริเวณอาจมีอันตรายต่อสายไฟจำเป็นต้องมีฉนวนห่อหุ้ม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสัมผัสกับสายไฟโดยตรงก็ต้องเลือกขนาดท่อพีวีซีที่เหมาะสมกับจำนวนสายไฟที่ร้อยผ่านผนวกความแรงของกระแสไฟเช่นกัน

- สำหรับขนาดของสีเทา ซึ่งเหมาะกับการใช้งานทางการเกษตร การระบายน้ำเสีย ระบายของเสียขนาดท่อPVC ก็มีขนาดที่เหมาะกับการใช้งานเช่นกัน เช่น ถ้ามีปริมาณน้ำเสียของเสียที่มีปริมาณมากก็ต้องใช้ท่อที่ใหญ่หน่อยเพื่อให้รองรับการใช้งานได้อย่างเหมาะสม

อย่างไรก็ดีการเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นสีอะไรประเภทไหน ใช้งานแบบไหน ใช้ท่อPVCขนาดไหน ควรปรึกษากับผู้ชำนาญ เช่น บริษัทผู้ผลิต หรือบริษัทผู้จัดจำหน่ายอย่างละเอียดรอบครอบเสียก่อน เพราะปัจจุบันการผลิตได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามความต้องการในการใช้งานของลูกค้าอย่างเหมาะสมโดยมีท่อพีวีซีขนาดต่างๆ ให้เลือกเป็นจำนวนมาก เพื่อให้เกิดการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นนอกจากการเลือกประเภทตามสีซึ่งกำหนดคุณสมบัติของการใช้งานจากกระบวนการการผลิตแล้วการเลือกขนาดยังเป็นปัจจัยสำคัญเรื่องหนึ่งที่ผู้ใช้จำเป็นต้องปรึกษาผู้ชำนาญคือผู้ผลิตหรือบริษัทที่จัดจำหน่ายท่อพีวีซีโดยตรงดังที่กล่าวไว้ในเบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อการใช้งานที่ถูกต้องเหมาะสมเพราะการเลือกใช้ ขนาดท่อที่เหมาะสม จะทำให้เกิดประสิทธิภาพมีอายุการใช้งานที่คุ้มค่ากับการลงทุนในการนำท่อพีวีซีไปใช้ด้วย


ที่มา : https://www.pipethailand.com/pvc-pipe-size/


อรุณเซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย หจก.
ปั๊มน้ำ, ถังน้ำDOS, ท่อPVC
14/15-18 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : +662 398 9377-78, +662 361 5025-26, +668 5959 9960
โทรสาร : ท่อPVC +662 361 5025-26
อีเมล์ : Arunservice@hotmail.com
ID Line : arunservice
Facebook : www.facebook.com/อรุณเซอร์วิส-แอนด์-ซัพพลาย-117148765075807
เว็บไซต์ : www.arunservice.com
เว็บไซต์ : www.ถังน้ำ-ท่อน้ำ.com
เว็บไซต์ : www.arunservice.net
เว็บไซต์ : arunservice.brandexdirectory.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *